Forskjellen på effektiv og nominell rente

renter - Forskjellen på effektiv og nominell rente

Når man skal sammenlikne betingelser på lån, så er det flere ting å ta hensyn til. Bankene benytter seg av en rente som kalles nominell rente for å sette pris på sine lån. Tidligere var det ikke uvanlig at mange trodde det holdt å sammenlikne denne renten for å vite prisen på lån da dette var renten som ble markedsført. På grunn av at denne renten er noe misvisende når man skal sammenlikne lån, så har Finanstilsynet innført krav om at man også markedsfører effektiv rente da denne gir en mer reell mulighet for å sammenlikne betingelser. Når man skal benytte seg av forbrukslån, så vil man ofte få gebyrer på lån, og da kan betingelser være dårligere på grunn av dette enn om man bare benytter seg av nominelle renter. Man beregner effektiv rente i forhold til alle kostnader for lånet, også gebyrer. Man bør finne det lånet med best effektive renter. For å vite hvor mye man kan låne, kan man velge å føre et budsjett som gir oversikt over utgifter og inntekter hver måned. Man bør også refinansiere dyre lån man har fra før samtidig som man søker om et nytt lån med lavere effektiv rente.

Hvis man vil finne alternativer for å låne penger, finnes det flere valg man kan benytte for beste betingelser. Man kan finne mange typer forbrukslån, mange mulige lån og flere alternative långivere som er tilgjengelige. Dersom man i noen tilfeller skulle la tilbud om finansiering ta overhånd, så kan det ende opp med at utgiftene kan bli en del høyere enn man ser for seg i forhold til om man undersøker hva man kan oppnå. Ulempen når man skal søke om forbrukslån er at de fleste tilbydere av forbrukslån ønsker å gå gjennom en individuell vurdering av din økonomiske situasjon før de tilbyr deg et forbrukslån. På grunn av at man må gjennom en individuell vurdering, så kan man ikke finne ut av hvilke betingelser man får tilbudt før man faktisk søker om lånet. Hvis man vil unngå å benytte tiden som trengs for å få lave priser, så er det lurt å vurdere bruk av en lånmegler. Når man søker om forbrukslån bør man bestemme seg for hva man ønsker før man bestemmer seg for hvilken tilbyder av lån man velger å benytte seg av.

Tilbydere kan ha en del forskjell når man ser på betingelser

Når du skal finne det lånet du trenger bør du avklare hva du har behov for. Med lavere renter så blir det raskt enda mer man kan spare ved å samle smålån til et større. Man får best utbytte av å benytte den typen kategori som gir best betingelser i forhold til det du skal benytte lånet til.

Alternative typer forbrukslån for finansiering

Før man benytter et tilbud om lån fremfor et annet er det lurt å vurdere sin økonomiske situasjon. Hvis man skal bestemme seg for hvem man skal benytte seg av i forhold til tilbydere, så kan det være en fordel å benytte seg av kategorier som skiller långivere fra hverandre basert på ditt behov for lån. Grunnen til at noen typer lån er dyrere er ofte at hensikten med en type lån er annerledes enn med en annen type lån, selv om lånebeløpet er det samme. Det er mulig å søke om mikrolån, eller sms-lån, som man kan få utbetalt raskt, men de kan være mer kostbare enn for eksempel ordinære forbrukslån. Det er aktuelt å benytte seg av en tredje kategori som valg når man velger ordinære forbrukslån som i de aller fleste tilfeller har de beste rentene.

For de beste tilbudene må man vurdere flere långivere som kan gi ønskede betingelser

Hvis man velger en løsning hvor man ikke får de beste betingelser kan det koste mer enn om man finner seg gode priser på et forbrukslån. For å sikre at man velger den løsningen som passer best, så må man velge flere tilbydere man kan søke hos for å få best muligheter. Når man har oversikt over hva som passer best kan man bestemme seg for hvilke betingelser man benytter seg av.