Kategori: Økonomi

Forskjellen på effektiv og nominell rente

renter - Forskjellen på effektiv og nominell rente

Når man skal sammenlikne betingelser på lån, så er det flere ting å ta hensyn til. Bankene benytter seg av en rente som kalles nominell rente for å sette pris på sine lån. Tidligere var det ikke uvanlig at mange trodde det holdt å sammenlikne denne renten for å vite prisen på lån da dette var renten som ble markedsført. På grunn av at denne renten er noe misvisende når man skal sammenlikne lån, så har Finanstilsynet innført krav om at man også markedsfører effektiv rente da denne gir en mer reell mulighet for å sammenlikne betingelser. Når man skal benytte seg av forbrukslån, så vil man ofte få gebyrer på lån, og da kan betingelser være dårligere på grunn av dette enn om man bare benytter seg av nominelle renter. Man beregner effektiv rente i forhold til alle kostnader for lånet, også gebyrer. Man bør finne det lånet med best effektive renter. For å vite hvor mye man kan låne, kan man velge å føre et budsjett som gir oversikt over utgifter og inntekter hver måned. Man bør også refinansiere dyre lån man har fra før samtidig som man søker om et nytt lån med lavere effektiv rente.

Hvis man vil finne alternativer for å låne penger, finnes det flere valg man kan benytte for beste betingelser. Man kan finne mange typer forbrukslån, mange mulige lån og flere alternative långivere som er tilgjengelige. Dersom man i noen tilfeller skulle la tilbud om finansiering ta overhånd, så kan det ende opp med at utgiftene kan bli en del høyere enn man ser for seg i forhold til om man undersøker hva man kan oppnå. Ulempen når man skal søke om forbrukslån er at de fleste tilbydere av forbrukslån ønsker å gå gjennom en individuell vurdering av din økonomiske situasjon før de tilbyr deg et forbrukslån. På grunn av at man må gjennom en individuell vurdering, så kan man ikke finne ut av hvilke betingelser man får tilbudt før man faktisk søker om lånet. Hvis man vil unngå å benytte tiden som trengs for å få lave priser, så er det lurt å vurdere bruk av en lånmegler. Når man søker om forbrukslån bør man bestemme seg for hva man ønsker før man bestemmer seg for hvilken tilbyder av lån man velger å benytte seg av.

Tilbydere kan ha en del forskjell når man ser på betingelser

Når du skal finne det lånet du trenger bør du avklare hva du har behov for. Med lavere renter så blir det raskt enda mer man kan spare ved å samle smålån til et større. Man får best utbytte av å benytte den typen kategori som gir best betingelser i forhold til det du skal benytte lånet til.

Alternative typer forbrukslån for finansiering

Før man benytter et tilbud om lån fremfor et annet er det lurt å vurdere sin økonomiske situasjon. Hvis man skal bestemme seg for hvem man skal benytte seg av i forhold til tilbydere, så kan det være en fordel å benytte seg av kategorier som skiller långivere fra hverandre basert på ditt behov for lån. Grunnen til at noen typer lån er dyrere er ofte at hensikten med en type lån er annerledes enn med en annen type lån, selv om lånebeløpet er det samme. Det er mulig å søke om mikrolån, eller sms-lån, som man kan få utbetalt raskt, men de kan være mer kostbare enn for eksempel ordinære forbrukslån. Det er aktuelt å benytte seg av en tredje kategori som valg når man velger ordinære forbrukslån som i de aller fleste tilfeller har de beste rentene.

For de beste tilbudene må man vurdere flere långivere som kan gi ønskede betingelser

Hvis man velger en løsning hvor man ikke får de beste betingelser kan det koste mer enn om man finner seg gode priser på et forbrukslån. For å sikre at man velger den løsningen som passer best, så må man velge flere tilbydere man kan søke hos for å få best muligheter. Når man har oversikt over hva som passer best kan man bestemme seg for hvilke betingelser man benytter seg av.

Tips for en bedre privat økonomi

bedre okonomi

Hvis du ønsker en bedre økonomi, så er det lurt å sette seg ned å bruke tid på å finne ut nøyaktig hvor du kan gjøre endringer for å få bedre rom i økonomien. Som for alle andre økonomiske situasjoner, så er det to ting man kan gjøre for å få en bedre privat økonomi. Enten må man øke inntekten eller redusere utgiftene. Dette er i hovedsak utgangspunktet til økonomisjefer for store og små bedrifter, og det gjelder akkurat like mye for privatpersoner. Det handler om å utnytte brukspotensialet for hver krone slik at du får mest mulig igjen for hver krone du bruker. Det er mange måter å løse dette på, men et hovedkonsept må på plass for at man skal oppnå dette målet. Man må ha et budsjett, som i hovedsak betyr at man har full kontroll over forventede inntekter, i tillegg til at man har kontroll over alle utgifter.

Et budsjett kan være så komplisert som man ønsker, men det kan også være ekstremt enkelt. Man behøver ikke å gjøre det mer komplisert enn man ønsker. Det er mange som blir skremt av tanken på at de må føre et budsjett, men det er ingenting skummelt med det. Det viktigste er å gjøre dette på en måte du er komfortabel med. Hvis du ikke ønsker å forholde deg til kompliserte verktøy som Excel eller i det hele tatt ikke ønsker å gjøre dette på en PC, så kan du også få en god oversikt på papir. Et budsjett er i hovedsak kun en oversikt over dine forventede inntekter og dine forventede utgifter. Det behøver ikke å lages mer komplisert enn det. Det er ofte en fordel å lage en slik oversikt for hver måned. Når du får oversikt over dine inntekter og dine utgifter hver måned, så kan du bestemme hvor mye som er tilgjengelig til forbruk eller som du kan velge å spare.

Oversikt er første bud

Oversikt oppnår du ved å føre et budsjett i en eller annen form. Det kan være et komplisert regneark, i for eksempel Excel, som umiddelbart viser deg utfallet av hver endring du gjør, eller det kan være en enkel oversikt for hver måned ført på papir. Det viktigste er at du er ærlig med deg selv slik at du får et reelt utgangspunkt som er mulig å forholde seg til. For å finne frem til dine forventede utgifter, så kan du enten regne ut nøyaktig hva du forventer å tjene hver måned, eller du kan se gjennom lønnsslipper fra tidligere måneder eller for forrige år. Utgiftene kan du finne frem til ved å se gjennom kontoutskrifter. Det viktigste er å få oversikt over alle faste utgifter. Faste utgifter som du ikke har hver måned, kan være lurt å fordele over 12 måneder slik at du får et tall hver måned for alle faste utgifter. Når du har laget en oversikt over inntekter hver måned og utgifter hver måned, så kan du finne ut hva du har til overs hver måned.

Refinansiering av dyre smålån eller kredittkort

Hvis du betaler mer enn nødvendig for smålån eller for utestående gjeld på kredittkort, så kan det være en fordel å refinansiere dette. Dette gjør du ved å søke om forbrukslån flere steder og benytte deg av det billigste tilbudet for å betale ut dyre lån eller kreditter, eller du kan eventuelt benytte et boliglån, som vil være billigste alternativ.

Muligheter for økt inntekt

En sikker måte for å få mer rom i økonomien, er ved å øke inntekten. Det kan gjøres med at man får økt lønn, at man jobber ekstra timer eller ved at man bytter til en bedre betalt jobb. Det kan også gjøres ved at man sikrer avkastning for pengene man bruker der det er mulig. Det kan være ved hjelp av skattefradrag, verdiøkning eller annet.

Samle eller vurdere andre utgifter

Man bør også gå gjennom utgifter for å se om man kan få bedre priser på faste utgifter eller bli kvitt utgifter man egentlig ikke trenger.